V ART of MUSIC, Hevil d.o.o. (v nadaljevanju: »upravljavec«) spoštujemo zasebnost in ciljamo k visoki stopnji varstva osebnih podatkov naših kupcev. Pri nudenju storitev spletne prodaje ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev zagotavljamo, da podatke obdelujemo skladno z veljavnimi evropskimi direktivami (GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov) ter skladno z zakonodajo Republike Slovenije (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Namen Izjave o upravljanju z osebnimi podatki (v nadaljevanju: »izjava«) je, da seznanimo obiskovalce spletne trgovine in kupce v spletni trgovini (v nadaljevanju: »uporabnik«) za katere namene bodo osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali. Z izjavo želimo tudi izpostaviti pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako jih uveljavljati.

V ART of MUSIC se zavezujemo, da bomo osebne podatke pridobljene preko naše spletne trgovine ali preko telekomunikacijskih sredstev, uporabljali v skladu s to izjavo, da osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Hevil d.o.o., Bazoviška cesta 32, 6250, e-poštni naslov: trgovina@artofmusic.si, telefonska številka: +386 (0)81 602 084.

Osebni podatki

Kot osebni podatek se smatra katera koli informacija, ki identificira uporabnika storitve kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju te izjave, zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov, razen kadar mu uporabnik v to privoli, ob naročilu izdelkov, ko privoli na prejemanje tržnih obvesti, sodelovanje v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali ima upravljalec za obdelavo podatkov zakonite interese.

Namen obdelave podatkov

Vsi posredovani osebni podatki se obravnavajo zaupno se uporabljajo zgolj za namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če v prihodnje nastane potreba po obdelavi podatkov za druge namene, vas bomo predhodno prosili za privoljenje.

Obisk spletne trgovine

Ob vsakem obisku naše spletne trgovine se na spletnem strežniku avtomatsko ustvari in shrani zapis o interakciji. Podatke zbiramo s pomočjo strežniških sej in piškotkov, pri čemer vas bomo pred namestitvijo piškotkov, ki niso nujni za osnovno delovanje spletne trgovine, zaprosili za vašo privolitev, medtem ko smemo določene podatke zbirati že na podlagi zakonitih interesov.

Zbrane podatke o obisku obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z osebnimi podatki uporabnikov naših spletnih strani ter ne izvajamo profiliranja nakupnega vedenja.

Nakup v spletni trgovini

Osebne podatke obdelujemo v primerih, ko registriran ali neregistriran uporabnik spletne trgovine zaključi nakup. Podatke obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti ter uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, ter tudi vključno z reševanjem reklamacijskih zahtevkov.

Osebne podatke, ki nam jih uporabnik posreduje za namen dostave izdelkov, obdelujemo izključno za namene dostave izdelkov na uporabnikov naslov. Ti osebnih podatki (npr. ime in priimek, naslov dostave, telefonska številka) se lahko posredujejo ponudnikom prevoza blaga.

Kontaktne podatke uporabljamo tudi za komunikacijo v zvezi z izvajanjem pogodbe ter za morebitno pošiljanje povpraševanja o zadovoljstvu, skladno z zakonitimi interesi. V ta namen vam lahko v roku 14 dni po zaključenem naročilu na elektronski naslov uporabnika pošljemo enkratno vabilo k ocenjevanju izdelkov.

Povpraševanja in komunikacija z nami

Ko uporabnik na naše kontaktne podatke, objavljene na naši spletni trgovini, pošlje povpraševanje, posredovane osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na poizvedbo in za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da za sporočanje odgovora na vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki nam jih uporabnik posreduje na prostovoljen način. Vsi podatki, ki so zbrani preko naše spletne trgovine ali so nam kako drugače sporočeni (s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev spletne trgovine ter za namen internega vodenja poslovanja.

Neposredno tržno komuniciranje

Uporabnik lahko ob registraciji ali nakupu, ter ob komunikaciji z nami privoli v neposredno tržno komuniciranje v obliki prejemanja aktualne ponudbe, informacij o akcijah, novostih, stanju zalog in cen izdelkov ali podobnih sporočil v zvezi s ponudbo spletne trgovine.

Za namen neposrednega trženja obveščamo preko elektronske pošte, občasno in po potrebi.

Posredovani kontaktni podatki iz povpraševanja se lahko na podlagi zakonitega interesa obdelujejo tudi za neposredno tržno komuniciranje. Pri tem ne uporabljamo profiliranja nakupnega vedenja. Privoljenje za neposredno tržno komuniciranje lahko kadar koli prekličete z obvestilom na naš e-poštni naslov: trgovina@artofmusic.si ali s povezavami navedenimi v tržnem sporočilu.

Piškotki spletne trgovine

Na spletni trgovini ART of MUSIC uporabljamo:

Zbiramo sledeče piškotke:

Uporaba podatkov

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez izrecne privolitve uporabnika.

Za posamezna opravila v zvezi z podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem). Obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej izjavi. Posredovane podatke omenjeni obdelovalci skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

V okviru zakonskih pristojnosti se osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim obdelovalcem podatkov:

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi obdelovalci, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite. Osebni podatki se lahko posredujejo v ZDA, pri čemer so vsi naši pogodbeni obdelovalci v ZDA vključeni v program zasebnostnega ščita EU-ZDA (t.i. Privacy Shield) ali pa v primeru prenosa podatkov zagotavljajo druge ustrezne zaščitne ukrepe skladno z določbo 46. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. sprejem Standardnih pogodbenih klavzul).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z uporabnikom, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih obvestil, hranimo trajno do preklica te privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati tržna obvestila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Varnost podatkov

Podatke, ki nam jih uporabnik posreduje z uporabo naše spletne trgovine, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Podatki so shranjeni v strežnikih zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Dobro skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov in spoštujemo vaše izbire za njihovo nameravano uporabo.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so v naši spletni trgovini objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z ART of MUSIC, ne prevzemamo odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

Pravice uporabnikov

ART of MUSIC zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Uporabnik ima sledeče pravice:

Na zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo bomo podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Zavezujemo se, da bomo na zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko zahtevamo dodatne podatke. Če kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati zahtevnika, bomo morali zahtevo zavrniti.

Končne odločbe

Pridržujemo si pravico, da predmetno izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Uporabniki so dolžni pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preveriti aktualno različico, s katero se seznanjajo z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Prav tako bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, uporabnike predhodno obvestili na primeren način.

Objavljeno: 21. 5 .2018
Posodobljeno: 24. 5. 2018